Bestyrelsen for Frivilligcenter Tønder

Frivilligcenter Tønders bestyrelse, er Centrets øverste myndighed og bliver hvert år i marts måned valgt på den årlige generalforsamling. De fleste er valgt blandt vores foreninger, men også personer uden direkte tilknytning til den frivillige sociale verden kan, i et begrænset omfang, finde en plads i bestyrelsen for at sikre bredde og mangfoldighed. 

Bestyrelsen pr. 10. marts 2022: 

Formand: Birte Tørnqvist (Aktivitetshuset SEA)

Næstformand: Poul Erik Hansen (Aktiv fritid og Frivillighedsråd)

Kasserer: Tage Sørensen (Aktive timer og Frivillighedsrådet)

Medlem: Erik Jensen (Danske seniorer)

Medlem: Birgitte Lange Jensen (Ekstern)