Medlemsforeninger

Her er en oversigt over de sociale foreninger der er medlem af Frivilligcenter Tønder.

Børn, unge og familie

Broen Tønder

Børns Voksenvenner Tønder

Frælsens Hær

HOME-Start Familiekontakt i Tønder

Multistedet 15+

Natteravnene i Tønder

Red Barnets familieoplevelsesklub

Unge for ligeværd, UFL

Mødrehjælpen, Haderslev

Efterløns- og pensionistforeninger

3F Efterløn og pensionistklub Tønder/Løgumkloster

Abild Pensionstforening

Agerskov Seniorer

Arrild Pensionistforening

Danske Seniorer Løgumkloster

Hostrup Seniorer

Højer Lokale Ældregruppe

Møgeltønder Seniorer

Nr. Løgum Seniorer

Penionst og Efterlønsklubben "Sydvest" Højer

Rømø Husholdningsforening, RHF

Skærbæk Seniorer

Toftlund og omegns efterløn og pensionistklub

Toftlund Seniorer

Tønder Pensionstforening

Vodder Aktivitetsklub for Seniorer - VAKS

Ældreklubben for Højer og Omegn

Ældre Sagen Bredebro-Skærbæk-Løgumkloster

Ældre Sagen i Toftlund-Agerskov

Ældre Sagen Tønder-Højer lokalafdeling

Humanitære foreninger

Røde Kors Asyl - Frivillige repræsentanter 

Røde Kors Højer

Varmestuen, Tønder

Idræt, motion og samvær

Aktiv Fritid, Tønder

Aktive Timer, Skærbæk

Idrætsforeningen Rend og Hop

Motion og Samvær i Højer

Støtteforeninger

Anonyme Alkoholikere, AA

Dansk Folkehjælp

Danske Handicaporganisationer, Tønder afdeling

Selvhjælp Sydvest

SeniorCenter Tønders venner

Sozialdienst Hoyer

Sozialdienst Lügumkloster

Sozialdienst Tondern

Patientforeninger

A93 - Socialt samvær og oplevelser for apopleksiramte (senhjerneskadede)

Gigtforeningens Sønderjyllandskreds, Tønder

Hjerneskadeforeningen Aabenraa, Tønder og Sønderborg

Hjerteforeningen Tønder

Høreforeningen, Lokalafdeling Aabenraa, Tønder, Haderslev

Kræftens Bekæmpelse, Lokalafdeling Tønder

LEV - Tønder Kommunekreds

Lungeforeningen, Lokalforeningen Sønderjylland

Nyreforeningen, Sønderjylland

Parkinsonforeningen, klubben Solsikken, Løgumkloster

SIND, Tønder Lokalforening

Vennekredse

Leos Plejecenters Venner, Tønder

Lindevangs Venner, Løgumkloster

Møllevangens Venner, Agerskov

Rosenvængets Venner

Seniorcenter Tønders Venner, Tønder

Vennekredsen for Richtsens Plejecenter, Tønder

Vennekredsen for Toftegården, Toftlund

Aktivitetscentre

Aktivitetshuset SEA, Skærbæk

Center Royal, Løgumkloster

Seniorcenter Tønder

Æ Træfpunkt, Toftlund