Medlemsforeninger 2022

Børn, unge og familie

Broen Tønder

Børns Voksenvenner Tønder

HOME-Start Familiekontakt i Tønder

Multistedet 15+

Natteravnene i Tønder

Red Barnets familieoplevelsesklub

Unge for ligeværd, UFL

Mødrehjælpen, Haderslev

 

Efterløns- og pensionistforeninger

Abild Pensionstforening

Agerskov Seniorer

Arrild Pensionistforening

Danske Seniorer Løgumkloster

Hostrup Seniorer

Højer Lokale Ældregruppe

Møgeltønder Seniorer

Nr. Løgum Seniorer

Penionst og Efterlønsklubben "Sydvest" Højer

Rømø Husholdningsforening, RHF

Senior Metal

Skærbæk Seniorer

Toftlund og omegns efterløn og pensionistklub

Tønder Pensionstforening

Vodder Aktivitetsklub for Seniorer - VAKS

Ældreklubben for Højer og Omegn

Ældre Sagen i Toftlund-Agerskov

Ældre Sagen Tønder-Højer lokalafdeling

 

Humanitære foreninger

Varmestuen, Tønder

 

Idræt, motion og samvær

A93 - Idrætsaktivitet for apopleksiramte (senhjerneskadede)

Aktiv Fritid, Tønder

Aktive Timer, Skærbæk

Idrætsforeningen Rend og Hop

Motion og Samvær i Højer

 

Støtteforeninger

Anonyme Alkoholikere, AA

Selvhjælp Sydvest

Sozialdienst Hoyer

Sozialdienst Lügumkloster

Sozialdienst Tondern

 

Patientforeninger

Gigtforeningens Sønderjyllandskreds, Tønder

Hjerneskadeforeningen Aabenraa, Tønder og Sønderborg

Høreforeningen, Lokalafdeling Aabenraa, Tønder, Haderslev

Kræftens Bekæmpelse, Lokalafdeling Tønder

LEV - Tønder Kommunekreds

Lungeforeningen, Lokalforeningen Sønderjylland

Nyreforeningen, Sønderjylland

Parkinsonforeningen, klubben Solsikken, Løgumkloster

SIND, Tønder Lokalforening

 

Vennekredse

Leos Plejecenters Venner, Tønder

Lindevangs Venner, Løgumkloster

Møllevangens Venner, Agerskov

Seniorcenter Tønders Venner, Tønder

Vennekredsen for Richtsens Plejecenter, Tønder

Vennekredsen for Toftegården, Toftlund

 

Aktivitetscentre

Aktivitetshuset SEA, Skærbæk

Center Royal, Løgumkloster

Seniorcenter Tønder

Æ Træfpunkt, Toftlund